fbpx

Pištol Level 2

Strieľanie z rôznych pozícii
Strielanie na strany
Núdzové a taktické prebitie

Objednať

Čo Vás naučíme?

Na začiatku si zopakujeme bezpečnostné pravidlá na strelnici a pri manipulácii so zbraňou. Pripomenieme si základy strieľania s kurzu pištoľ 1. Vysvetlíme si a prakticky ukážeme streľbu z rôznych pozícii (v stoji, v kľaku, v leže). Prejdeme si streľbu do rôznych strán. Vysvetlíme si aký je rozdiel medzi núteným a taktickým prebitím zbrane.

Po úspešnom absolvovaní kurzu dostane účastník Certfikát.

Kurzy organizujeme na strelnici vo Veľkých Uľanoch alebo v Blatnom.

Trvanie kurzu: približne 2-3 hodiny

Čo je zahrnuté v cene?
Certifikovaný inštruktor streľby
Prenájom zbrane (Glock 19,17 5. gen)

Strelivo 200kusov ( 9mm luger)
Priestory strelnice
Ochranné pomôcky 
Terč