fbpx

Blog

Krajná núdza

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom  za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne závazného právneho predpisu povinný ho znášať.

Nutná obrana

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najma k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

Škola streľby je od 19.01.2022 do 15.02.2022 zatvorená

Z dôvodu služobnej cesty do Afriky v termíne od 19.01.2022 do 15.02.2022 nebudeme organizovať strelecké kurzy. 

Individuálne kurzy pre bezpečnostné zložky

Od 01.01.2022 sme rozšírili našu ponuku kurzov pre bezpečnostné zložky. Ponúkame na mieru šité výcvikové kurzy pre firmy a zamestnancov. Pre Viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Škola streľby proti pytliakom

V januári 2022 sa chystáme na dobrovoľnícku misiu Poaching prevention ( prevencia proti pytliačeniu) do Južnej Afriky. Sleduj náš instagramový alebo facebookový profil a budeš mať najaktuálnejšie informácie priamo z Afriky.

Bezpečnostné pravidlá

1. Vždy drž prst mimo spúšť pokiaľ nie si pripravený strieľať

2. Vždy zaobchádzaj so zbraňou ako keby bola nabitá

3. Nikdy nemier so zbraňou na seba a ludí okolo

4. Vždy sa presvedč čo je tvoj cieľ a čo je za ním